اخبار و مقالات

کود مونو پتاسیم فسفات
۱۳۹۷-۰۹-۰۷

کود مونو پتاسیم فسفات

بهترین زمان مصرف کود مونو پتاسیم فسفات در اوایل فصل رویش گیاهان می باشد. چون در آن زمان نیاز گیاه به فسفر و پتاسیم برای استقرار ریشه خود به بالاترین حد ممکن می رسد. همچنین در شرایطی که باید نیتروژن در سطح محدود نگه داشته شود، استفاده از آن بسیار مناسب می باشد. کود مونو پتاسیم فسفات قابليت مصرف در تمامي كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي را دارد و همچنین به دو روش محلول پاشی و یا آب آبیاری میتوان از آن استفاده کرد، یعنی هم از طریق برگ و هم از طریق ریشه می تواند توسط گیاه جذب شود. به همین ترتیب مونو پتاسیم فسفات بهترين محصول براي ريشه دواني و توسعه ريشه گياه در خاك می باشد. این کود در بهبود رشد رویشی ، یکنواختی شکوفه ها ، افزایش مقاومت گیاه، افزایش کیفیت رنگ، وزن و طعم میوه بسیار موثر می باشد و خاصیت انبار داری محصول را نیز افزایش می دهد.

 

 فواید استفاده از این کود مونو پتاسیم فسفات

  •  این ماده فاقد کلر، سديم، فلزات سنگين و در کل مواد مضر برای گیاهان است و دارای پی اچ اسیدی می باشد. مونو پتاسیم فسفات به عنوان یک عامل بافر عمل می نماید و پی اچ خاک را در سطح نسبتا پایین حفظ می کند.
  • دارای شاخص شوری زایی پایین است. این ویژگی باعث می شود در مواردی که تنش شوری وجود دارد، از مونو پتاسیم فسفات به راحتی و بدون ترس از تشدید شوری استفاده شود.
  • راندمان جذب فسفر آن بسیار بالا است و دارای خاصیت قارچ کشی نیز می باشد و می تواند از رشد قارچ ها و عوامل بیماری زا جلوگیری نماید.
  • مونو پتاسیم فسفات با اغلب كودهاي محلول در آب به غير از تركيبات كلسيمي سازگار است و می تواند با سایر کودها و یا سموم دفع آفات نباتی ترکیب شده تا نیازهای غذایی محصولات را در طول چرخه رشد برآورده کند